DEF Koershuis logo 145x55

 

 

 

 

telefoon:

088-9294053

post: 

Postbus 63 3940 AB te Doorn

email: 

Federatie Koershuis i.o. is een koepel van lotgenotenorganisaties. De aangesloten lotgenotenorganisaties zetten zich in voor de belangen van mensen die slachtoffer zijn of geweest zijn van enige vorm van psychische, fysieke en/of seksuele mishandeling binnen een afhankelijkheidsrelatie. We zoeken BESTUURSLEDEN (onbezoldigd) voor het nieuwe bestuur van de federatie in oprichting:

  • VOORZITTER
  • SECRETARIS
  • PENNINGMEESTER
  • ALGEMENE BESTUURSLEDEN

In de federatie KoersHuis i.o. bundelen lotgenotenorganisaties kracht en expertise van en voor mannen en vrouwen, met een geschiedenis van mishandeling en/of seksueel misbruik in de kinderjaren. De federatie KoersHuis i.o. helpt individuen én groepen op weg met steun, informatie en advies bij het doorbreken van het zwijgen. Ook biedt de federatie hulp bij het zoeken naar erkenning, ontmoeting, genoegdoening en zorg.

Het nieuw te vormen bestuur krijgt een taak in het verder juridisch vormgeven van de federatie en bijbehorende zaken, in samenspraak met de betrokken lotgenotenorganisaties. Daarnaast verwachten we van het nieuwe bestuur dat het onder andere nieuwe leden werft, een beleidsplan 2020-2023 opstelt, en collectieve belangenbehartiging vormgeeft.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator Joke Stoffelen of 088 929 4053.

Voor de verschillende bestuursfuncties zijn bestuursprofielen opgesteld.

Belangstelling

Heeft u interesse? Dan graag een motivatiebrief met CV naar

 

Planning

De reactietermijn sluit op 18 september 2020; de gesprekken vinden plaats op 28 september en 5 oktober ‘s middags in Arnhem bij Zorgbelang Inclusief, Weerdjesstraat 168 in Arnhem.