DEF Koershuis logo 145x55

 

 

 

 

telefoon:

088-9294053

post: 

Postbus 63 3940 AB te Doorn

email: 

Federatie Koershuis i.o. is een koepel van lotgenotenorganisaties. De aangesloten lotgenotenorganisaties zetten zich in voor de belangen van mensen die slachtoffer zijn of geweest zijn van enige vorm van psychische, fysieke en/of seksuele mishandeling binnen een afhankelijkheidsrelatie. We zoeken BESTUURSLEDEN (onbezoldigd) voor het nieuwe bestuur van de federatie in oprichting:

  • VOORZITTER
  • SECRETARIS
  • PENNINGMEESTER
  • ALGEMENE BESTUURSLEDEN

In de federatie KoersHuis i.o. bundelen lotgenotenorganisaties kracht en expertise van en voor mannen en vrouwen, met een geschiedenis van mishandeling en/of seksueel misbruik in de kinderjaren. De federatie KoersHuis i.o. helpt individuen én groepen op weg met steun, informatie en advies bij het doorbreken van het zwijgen. Ook biedt de federatie hulp bij het zoeken naar erkenning, ontmoeting, genoegdoening en zorg.

Het nieuw te vormen bestuur krijgt een taak in het verder juridisch vormgeven van de federatie en bijbehorende zaken, in samenspraak met de betrokken lotgenotenorganisaties. Daarnaast verwachten we van het nieuwe bestuur dat het onder andere nieuwe leden werft, een beleidsplan 2020-2023 opstelt, en collectieve belangenbehartiging vormgeeft.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator Joke Stoffelen of 088 929 4053.

Voor de verschillende bestuursfuncties zijn bestuursprofielen opgesteld.

Belangstelling

Heeft u interesse? Dan graag een motivatiebrief met CV naar

 

Planning

De reactietermijn sluit op 10 augustus 2020; de gesprekken vinden plaats op 24 augustus en 31 augustus ’s middags in Arnhem bij Zorgbelang Inclusief, Weerdjesstraat 168 in Arnhem.

 DEF Koershuis logo 145x55

In het KoersHuis bundelen 8 lotgenotenorganisaties kracht en expertise van en voor mannen en vrouwen met een geschiedenis van mishandeling en seksueel misbruik in de kinderjaren. Het KoersHuis helpt individuen én groepen op weg met steun, informatie en advies bij het doorbreken van het zwijgen. Ook biedt het KoersHuis hulp bij het zoeken naar erkenning, ontmoeting, genoegdoening en zorg.

Dit aanbod wordt gerealiseerd door ervaringsdeskundigen uit negen organisaties en verwante groepen en alliantiepartners.

Op deze website vind je meer over de mogelijkheden die het KoersHuis jou kan bieden.

Contact

Je kunt via het KoersHuis in contact komen met lotgenoten die in dezelfde situatie als jij seksueel misbruik of geweld in de kinderjaren hebben ervaren. Dat kan zijn in families, in de Jeugdzorg, Pleeggezinnen, Instituten voor blinden en slechthorenden, voor licht verstandelijk beperkten, de psychiatrie of in kerkelijke instellingen. Via de mail kan je contact leggen met iemand die je de ruimte kan geven te delen wat je bezighoudt en wat je zoekt. Ook zijn we bereikbaar via Postbus 63 3940AB te Doorn.

In gesprek met vertegenwoordigers van groepen

Vertegenwoordigers van groepen lotgenoten uit alle domeinen van de samenleving kunnen bij Het KoersHuis terecht voor advies en organisatieondersteuning. Per mail kan een afspraak gemaakt worden voor ontmoeting, advies en afstemming tot samenwerking.

Missie

Vanuit het KoersHuis behartigen lotgenoten de belangen van slachtoffers van kindermishandeling en seksueel misbruik in afhankelijkheidsrelaties van toen, nu en in de toekomst.

Visie

Het koersHuis maakt zich sterk voor herkenning en erkenning van slachtoffers van mishandeling en seksueel misbruik in afhankelijkheidsrelaties. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid als mens, gelijkwaardigheid tussen de samenwerkende organisaties die zichzelf verenigd hebben in het KoersHuis. En als gelijkwaardige gesprekspartner van de lokale, regionale en landelijke overheid en instellingen.

Het KoersHuis staat voor openheid. Openheid in dialoog, het doorbreken van het zwijgen en openheid door volledige transparantie in de eigen organisatie. Het KoersHuis  is een betrouwbare organisatie van lotgenoten die vanuit continuïteit, toegankelijkheid en optimisme de eigen regie van andere lotgenoten wil vergroten.

 

 

DEF Koershuis logo 145x55

De acht lotgenotenorganisaties

Ongeziene Blinden

De Ongeziene Blinden is een groep mensen die als gezamenlijk doel heeft de belangen te behartigen van mensen die op scholen, internaten en andere instanties voor visueel gehandicapten seksueel, psychisch of fysiek mishandeld en/of misbruikt zijn.

 

Licht Verstandelijk Beperkten

LVB biedt, vanuit ervaringsdeskundigheid, ondersteuning aan jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking.

Lotgenotencontact is belangrijk in het verwerkingsproces. Lotgenoten bieden elkaar een luisterend oor, zonder hierbij te oordelen. Je biedt elkaar een helpende hand op weg naar een leven zoals jij dat graag wil.

 

Stichting Revief

Stichting Revief wil een veilige ruimte bieden voor mensen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn. Een ruimte waarbinnen men vanuit herkenning, respect en verbinding kan ervaren, leren en groeien.

Daarnaast wil Revief seksueel misbruik uit de taboesfeer halen en het maatschappelijk draagvlak voor ondersteuning en hulpverlening aan slachtoffers vergroten.

 

Stichting Seksueel Kindermisbruik Instellingen en Pleeggezinnen

SKIP is in 2012 opgericht door een groep lotgenoten die in hun jeugd door de overheid in een (rijks)instelling of pleeggezin zijn geplaatst en daar seksueel, psychisch en/of fysiek misbruikt zijn.

SKIP biedt een veilige haven voor lotgenoten waar over de psychische, fysieke en sociale problemen gepraat kan worden, waar de klachten bewaakt worden, waar informatie verzameld wordt, maar waar ook politieke standpunten worden ingenomen en de openbaarheid niet geschuwd wordt.

 

Stichting Warme Jas

Stichting Warme Jas zet zich met hart en ziel in voor uit huis geplaatste kinderen, die door seksueel misbruik, drank – of drugsmisbruik van hun ouders uit huis zijn geplaatst. Stichting Warme Jas geeft steun en advies aan kinderen en aan pleegouders.

 

VPKK

Het VPKK biedt een luisterend oor, helpt bij het formuleren van de klacht en begeleidt lotgenoten in het vinden van erkenning. VPKK organiseert lotgenotendagen, helpt inzicht krijgen in het verwerkingsproces en goede hulpverleners vinden. Het VPKK helpt streven naar steun in de samenleving, landelijk en lokaal.

 

Werkgroep Observatie Misstanden Psychiatrie (WOMP)

WOMP is een werkgroep die bestaat uit ervaringsdeskundigen met een gezamenlijk doel, namelijk het bespreekbaar maken, het creëren van erkenning en het bevorderen van preventie van geweld tegenover (ex) cliënten binnen de psychiatrie in Nederland.

 

Meldpunt Misstanden Psychiatrie 

Dit meldpunt is bedoelt voor (ex)cliënten die opgenomen zijn geweest in een psychiatrische instelling of er nog steeds verblijven.

Samen met andere ervaringsdeskundigen zetten we ons in met jou de misstanden tegen te gaan.

Ben jij slachtoffer van het systeem, word je psychisch, fysiek of seksueel vernederd of ben je  slachtoffer in welke afhankelijkheidsrelatie dan ook, weet dat je er niet alleen voor staat. Het Meldpunt Misstanden Psychiatrie geeft een stem aan slachtoffers en ondersteunt het streven naar erkenning en genoegdoening. De vraag van het slachtoffer staat hierbij centraal.

Gezamenlijk gaan we op zoek naar oplossingen, bevredigende oplossingen. Weet dat jij het recht aan je zijde hebt.

Dit meldpunt is de samenwerking met het KoersHuis aangegaan, want door krachtenbundeling heb je alle ervaring en expertise op een plek en hoef je als belangenorganisatie niet opnieuw het wiel uit te vinden. Het biedt op alle terreinen vele voordelen. Samen staan we sterk.

Meld je aan. Alle info vind je op de website.

 

windows

‘‘De eerste stap op weg naar herstel is dat de overlevende weer macht krijgt. Zij moet zelf de drijvende kracht zijn achter het herstelproces. Anderen kunnen wel advies, hulp, bijstand, genegenheid en verzorging bieden, maar zij kunnen haar niet genezen. Interventies die de overlevende van haar macht beroven, kunnen nooit bevorderlijk zijn voor haar herstel, hoezeer haar directe belangen er ook mee gediend lijken te zijn.”

Judith Hermans