DEF Koershuis logo 145x55

 

 

 

 

telefoon:

088-9294053

post: 

Postbus 63 3940 AB te Doorn

email: 

 DEF Koershuis logo 145x55

Koershuis ‘on hold’

De activiteiten om te komen tot een Koershuis van samenwerkende lotgenotenorganisaties gaan vanwege corona ‘on hold’. Dit betekent dat er voorlopig geen activiteiten worden georganiseerd, hoe graag we dat ook zouden willen.

Aanvraag financiële tegemoetkoming

In december 2020 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een aantal maatregelen naar aanleiding van het rapport van Commissie De Winter uit 2019. Zie bij ‘nieuws’ alle informatie daarover. De link om een aanvraag in te dienen voor een financiële tegemoetkoming vindt u hier: https://www.schadefonds.nl/actueel/regeling-slachtoffers-geweld-jeugdzorg-gestart/

De digitale aanvraag blijkt niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. We raden hen aan om assistentie te vragen bij Slachtofferhulp Nederland https://www.slachtofferhulp.nl/ of 0900-0101.

Of vul het formulier in en vraag iemand uit je omgeving die wel ziet om je te helpen de bijlagen die als bewijs kunnen dienen bij te voegen. Verder is het formulier met een spraakaanpassing zelfstandig in te vullen

 

In het KoersHuis bundelen 7 lotgenotenorganisaties kracht en expertise van en voor mannen en vrouwen met een geschiedenis van mishandeling en seksueel misbruik in de kinderjaren. Het KoersHuis helpt individuen én groepen op weg met steun, informatie en advies bij het doorbreken van het zwijgen. Ook biedt het KoersHuis hulp bij het zoeken naar erkenning, ontmoeting, genoegdoening en zorg.

Dit aanbod wordt gerealiseerd door ervaringsdeskundigen uit negen organisaties en verwante groepen en alliantiepartners.

Op deze website vind je meer over de mogelijkheden die het KoersHuis jou kan bieden.

Contact

Je kunt via het KoersHuis in contact komen met lotgenoten die in dezelfde situatie als jij seksueel misbruik of geweld in de kinderjaren hebben ervaren. Dat kan zijn in families, in de Jeugdzorg, Pleeggezinnen, Instituten voor blinden en slechthorenden, voor licht verstandelijk beperkten, de psychiatrie of in kerkelijke instellingen. Via de mail kan je contact leggen met iemand die je de ruimte kan geven te delen wat je bezighoudt en wat je zoekt. Ook zijn we bereikbaar via Postbus 63 3940AB te Doorn.

In gesprek met vertegenwoordigers van groepen

Vertegenwoordigers van groepen lotgenoten uit alle domeinen van de samenleving kunnen bij Het KoersHuis terecht voor advies en organisatieondersteuning. Per mail kan een afspraak gemaakt worden voor ontmoeting, advies en afstemming tot samenwerking.

Missie

Vanuit het KoersHuis behartigen lotgenoten de belangen van slachtoffers van kindermishandeling en seksueel misbruik in afhankelijkheidsrelaties van toen, nu en in de toekomst.

Visie

Het koersHuis maakt zich sterk voor herkenning en erkenning van slachtoffers van mishandeling en seksueel misbruik in afhankelijkheidsrelaties. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid als mens, gelijkwaardigheid tussen de samenwerkende organisaties die zichzelf verenigd hebben in het KoersHuis. En als gelijkwaardige gesprekspartner van de lokale, regionale en landelijke overheid en instellingen.

Het KoersHuis staat voor openheid. Openheid in dialoog, het doorbreken van het zwijgen en openheid door volledige transparantie in de eigen organisatie. Het KoersHuis  is een betrouwbare organisatie van lotgenoten die vanuit continuïteit, toegankelijkheid en optimisme de eigen regie van andere lotgenoten wil vergroten.

 

 

DEF Koershuis logo 145x55

De lotgenotenorganisaties

Ongeziene Blinden

De Ongeziene Blinden is een groep mensen die als gezamenlijk doel heeft de belangen te behartigen van mensen die op scholen, internaten en andere instanties voor visueel gehandicapten seksueel, psychisch of fysiek mishandeld en/of misbruikt zijn.

 

Licht Verstandelijk Beperkten

LVB biedt, vanuit ervaringsdeskundigheid, ondersteuning aan jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking.

Lotgenotencontact is belangrijk in het verwerkingsproces. Lotgenoten bieden elkaar een luisterend oor, zonder hierbij te oordelen. Je biedt elkaar een helpende hand op weg naar een leven zoals jij dat graag wil.

 

Stichting Revief

Stichting Revief wil een veilige ruimte bieden voor mensen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn. Een ruimte waarbinnen men vanuit herkenning, respect en verbinding kan ervaren, leren en groeien.

Daarnaast wil Revief seksueel misbruik uit de taboesfeer halen en het maatschappelijk draagvlak voor ondersteuning en hulpverlening aan slachtoffers vergroten.

 

Stichting Seksueel Kindermisbruik Instellingen en Pleeggezinnen

SKIP is in 2012 opgericht door een groep lotgenoten die in hun jeugd door de overheid in een (rijks)instelling of pleeggezin zijn geplaatst en daar seksueel, psychisch en/of fysiek misbruikt zijn.

SKIP biedt een veilige haven voor lotgenoten waar over de psychische, fysieke en sociale problemen gepraat kan worden, waar de klachten bewaakt worden, waar informatie verzameld wordt, maar waar ook politieke standpunten worden ingenomen en de openbaarheid niet geschuwd wordt.

 

Stichting Warme Jas

Stichting Warme Jas zet zich met hart en ziel in voor uit huis geplaatste kinderen, die door seksueel misbruik, drank – of drugsmisbruik van hun ouders uit huis zijn geplaatst. Stichting Warme Jas geeft steun en advies aan kinderen en aan pleegouders.

 

VPKK

Het VPKK biedt een luisterend oor, helpt bij het formuleren van de klacht en begeleidt lotgenoten in het vinden van erkenning. VPKK organiseert lotgenotendagen, helpt inzicht krijgen in het verwerkingsproces en goede hulpverleners vinden. Het VPKK helpt streven naar steun in de samenleving, landelijk en lokaal.

 

Werkgroep Observatie Misstanden Psychiatrie (WOMP)

WOMP is een werkgroep die bestaat uit ervaringsdeskundigen met een gezamenlijk doel, namelijk het bespreekbaar maken, het creëren van erkenning en het bevorderen van preventie van geweld tegenover (ex) cliënten binnen de psychiatrie in Nederland.

 

 

windows

‘‘De eerste stap op weg naar herstel is dat de overlevende weer macht krijgt. Zij moet zelf de drijvende kracht zijn achter het herstelproces. Anderen kunnen wel advies, hulp, bijstand, genegenheid en verzorging bieden, maar zij kunnen haar niet genezen. Interventies die de overlevende van haar macht beroven, kunnen nooit bevorderlijk zijn voor haar herstel, hoezeer haar directe belangen er ook mee gediend lijken te zijn.”

Judith Hermans