DEF Koershuis logo 145x55

 

 

 

 

telefoon:

088-9294053

post: 

Postbus 63 3940 AB te Doorn

email: 

 

 

LVB biedt, vanuit ervaringsdeskundigheid, ondersteuning aan jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking.

Lotgenotencontact is belangrijk in het verwerkingsproces. Lotgenoten bieden elkaar een luisterend oor, zonder hierbij te oordelen. Je biedt elkaar een helpende hand op weg naar een leven zoals jij dat graag wil.

Ga hier naar de website

De Ongeziene Blinden is een groep mensen die als gezamenlijk doel heeft de belangen te behartigen van mensen die op scholen, internaten en andere instanties voor visueel gehandicapten seksueel, psychisch of fysiek mishandeld en/of misbruikt zijn.

Ga hier naar de website

SKIP is in 2012 opgericht door een groep lotgenoten die in hun jeugd door de overheid in een (rijks)instelling of pleeggezin zijn geplaatst en daar seksueel, psychisch en/of fysiek misbruikt zijn.

SKIP biedt een veilige haven voor lotgenoten waar over de psychische, fysieke en sociale problemen gepraat kan worden, waar de klachten bewaakt worden, waar informatie verzameld wordt, maar waar ook politieke standpunten worden ingenomen en de openbaarheid niet geschuwd wordt.

link naar website Stichting SKIP

Stichting Warme Jjas zet zich met hart en ziel in voor uit huis geplaatste kinderen, die door seksueel misbruik, drank – of drugsmisbruik van hun ouders uit huis zijn geplaatst. Stichting Warme Jjas geeft steun en advies aan kinderen en aan pleegouders.

Ga hier naar de website

WOMP is een werkgroep die bestaat uit ervaringsdeskundigen met een gezamenlijk doel, namelijk het bespreekbaar maken, het creëren van erkenning en het bevorderen van preventie van geweld tegenover (ex) cliënten binnen de psychiatrie in Nederland.

Ga hier naar de website

Dit meldpunt is bedoelt voor (ex)cliënten die opgenomen zijn geweest in een psychiatrische instelling of er nog steeds verblijven.

Samen met andere ervaringsdeskundigen zetten we ons in met jou de misstanden tegen te gaan.

Ben jij slachtoffer van het systeem, word je psychisch, fysiek of seksueel vernederd of ben je  slachtoffer in welke afhankelijkheidsrelatie dan ook, weet dat je er niet alleen voor staat. Het Meldpunt Misstanden Psychiatrie geeft een stem aan slachtoffers en ondersteunt het streven naar erkenning en genoegdoening. De vraag van het slachtoffer staat hierbij centraal.

Gezamenlijk gaan we op zoek naar oplossingen, bevredigende oplossingen. Weet dat jij het recht aan je zijde hebt.

Dit meldpunt is de samenwerking met het KoersHuis aangegaan, want door krachtenbundeling heb je alle ervaring en expertise op een plek en hoef je als belangenorganisatie niet opnieuw het wiel uit te vinden. Het biedt op alle terreinen vele voordelen. Samen staan we sterk.

Meld je aan. Alle info vind je op de website.

Ga hier naar de website

Stichting Revief wil een veilige ruimte bieden voor mensen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn. Een ruimte waarbinnen men vanuit herkenning, respect en verbinding kan ervaren, leren en groeien.

Daarnaast wil Revief seksueel misbruik uit de taboesfeer halen en het maatschappelijk draagvlak voor ondersteuning en hulpverlening aan slachtoffers vergroten.

Ga hier naar de website

Het VPKK biedt een luisterend oor, helpt bij het formuleren van de klacht en begeleidt lotgenoten in het vinden van erkenning. VPKK organiseert lotgenotendagen, helpt inzicht krijgen in het verwerkingsproces en goede hulpverleners vinden. Het VPKK helpt streven naar steun in de samenleving, landelijk en lokaal.

Ga hier naar de website