WOMP is een werkgroep die bestaat uit ervaringsdeskundigen met een gezamenlijk doel, namelijk het bespreekbaar maken, het creëren van erkenning en het bevorderen van preventie van geweld tegenover (ex) cliënten binnen de psychiatrie in Nederland.

Ga hier naar de website